Skuteczny Adwokat

Szukasz rzetelnego adwokata w Warszawie?
Zapoznaj się z naszymi radami

Skuteczny adwokat w Warszawie

Bardzo prawdopodobne jest to, że od niedługiego czasu w sądzie nie będzie mógł nas reprezentować jedynie adwokat ale również radca prawny. Parlamentarzyści pracują obecnie nad projektem nowelizacji ustawy, aby właśnie radca prawny posiadał takie same możliwości jak adwokat. Obecnie z pełnomocnika może skorzystać każda osoba, która w sądzie występuje jako osoba, która nie jest oskarżona o żadne przestępstwo, osoba pokrzywdzona, lub też osoba oskarżająca w danej sprawie. Pełnomocnik to osoba fizyczna, która uzyskuje zgodę na reprezentowanie innego człowieka. Zgoda ta nazywana jest pełnomocnictwem. Pełnomocnik musi jednak być osobą, która zdolna jest do wykonywania czynności prawnych. Do jej zadań należy jak najlepsze reprezentowanie swojego klienta, który obdarzył do zaufaniem. Pełnomocnikiem mógł zostać tylko adwokat. Teraz te obowiązki będzie mógł sprawować również radca prawny. Radca prawny oraz adwokat zobligowani są do zachowania tajemnicy zawodowej. Nie mogą oni ujawniać informacji uzyskanych od swojego klienta do spraw nie związanych z jego postępowaniem.

Na skróty
Kto może być świadkiem koronnym Adwokat Warszawa Konsekwencje jazdy na rowerze w stanie nietrzeźwym Kiedy policjant może zatrzymać prawo jazdy Nowe przepisy w sprawie zniesławienia danej osoby Tajemnica zawodowa a zeznania w sądzie Jak będziemy głosować w wyborach do sejmu O jakich sprawach powinien wiedzieć przesłuchiwany Gwarancje niezbędne dla klienta Czy polskie stadiony staną się obiektami monitorowanymi? Umieszczenie nieletniego w zakładzie poprawczym. Rodzice zapłacą za czyny swojego dziecka Wyższe kary dla handlarzy narkotyków Reklamy lekarstw będą skierowane do wybranych osób