Skuteczny Adwokat

Szukasz rzetelnego adwokata w Warszawie?
Zapoznaj się z naszymi radami

Skuteczny adwokat w Warszawie

Bardzo prawdopodobne jest to, że od niedługiego czasu w sądzie nie będzie mógł nas reprezentować jedynie adwokat ale również radca prawny. Parlamentarzyści pracują obecnie nad projektem nowelizacji ustawy, aby właśnie radca prawny posiadał takie same możliwości jak adwokat. Obecnie z pełnomocnika może skorzystać każda osoba, która w sądzie występuje jako osoba, która nie jest oskarżona o żadne przestępstwo, osoba pokrzywdzona, lub też osoba oskarżająca w danej sprawie. Pełnomocnik to osoba fizyczna, która uzyskuje zgodę na reprezentowanie innego człowieka. Zgoda ta nazywana jest pełnomocnictwem. Pełnomocnik musi jednak być osobą, która zdolna jest do wykonywania czynności prawnych. Do jej zadań należy jak najlepsze reprezentowanie swojego klienta, który obdarzył do zaufaniem. Pełnomocnikiem mógł zostać tylko adwokat. Teraz te obowiązki będzie mógł sprawować również radca prawny. Radca prawny oraz adwokat zobligowani są do zachowania tajemnicy zawodowej. Nie mogą oni ujawniać informacji uzyskanych od swojego klienta do spraw nie związanych z jego postępowaniem.

Na skróty
Reklamy lekarstw będą skierowane do wybranych osób Czy polskie stadiony staną się obiektami monitorowanymi? Adwokat Warszawa Jak będziemy głosować w wyborach do sejmu Rodzice zapłacą za czyny swojego dziecka Gwarancje niezbędne dla klienta Kiedy policjant może zatrzymać prawo jazdy Nowe przepisy w sprawie zniesławienia danej osoby Konsekwencje jazdy na rowerze w stanie nietrzeźwym Umieszczenie nieletniego w zakładzie poprawczym. Tajemnica zawodowa a zeznania w sądzie O jakich sprawach powinien wiedzieć przesłuchiwany Kto może być świadkiem koronnym Wyższe kary dla handlarzy narkotyków